“Glugstafir” is used to spå into the future. Edge or draw the stavsigil on a glugsten (adderstone) that is not made of flint, and hang it from an old oak tree. From here you will be able to use the stone to scry into the future, by looking through the hole without touching the stone. The stone works best early in the Glugmonth (January), but can be used all year round. A ritual preparation is clearly recommended for the best results, but it’s not a requirement. Depending on which direction the glugstone is located, you will be able to survey various aspects by spåing the future. To the north you will be able to see your enemies and other oppositions, in the east you will be able to see new beginnings and love, and finally in the south, you will be able to see your health in the coming year. Avoid using the glugstone in west, since this does not produce results unless you know what to look for.

— Da:
“Glugstafir” bruges til at spå fremtiden. Rist stavsigilet på en glugsten (hulsten), der ikke er lavet af flint, og hæng stenen fra et gammelt egetræ. Herfra kan du bruge stenen til at skue fremtiden, ved at se igennem hullet uden at røre ved stenen. Stenen fungerer bedst i starten af Glugmåneden (Januar), men kan bruges hele året rundt. En rituel forberedelse er klart at anbefale, hvis man vil have optimale resultater, men det er ikke et krav. Alt efter i hvilken retning glugstenen er placeret, vil du kunne skue forskellige aspekter i fremtiden med denne spåteknik. I nord vil du kunne se dine fjender og din modstand, i øst vil du se nye begyndelser og kærligheden, og endelig i syd vil du kunne se dit helbred i det kommende år. Du bør undgå at bruge glugstenen i vest, da dette ikke giver resultater med mindre du ved hvad du skal kigge efter.